Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
    2 Nodaļa : Jautājumi   
 
Bībeles Pamati

Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

1. Kuri no sekojošiem vārdiem izsaka vārda ‘gars’ nozīmi?
a) Spēks
b) Svēts
c) Elpa
d) Putekļi

2. Kas ir Svētais Gars?
a) Persona
b) Spēks
c) Dieva spēks
d) trīsvienības daļa

3. Kā Bībele tika sarakstīta?
a) cilvēki pierakstīja savas pašu domas
b) cilvēki rakstīja, ko viņuprāt domā Dievs
c) caur Dieva gara iedvesmotiem cilvēkiem
d) daļa Bībeles ir iedvesmota, daļa nē

4. Kuri no šeit minētajiem ir tie iemesli, kuru dēļ tika dotas brīnumainas Svētā Gara dāvanas?

a) Lai dotu apstiprinājumu mutiskai Evaņģēlija sludināšanai
b) Lai attīstītu agrīno baznīcu
c) Lai mudinātu cilvēkus būt taisnīgiem
d) Lai glābtu apustuļus no personīgām grūtībām

5. No kurienes mēs varam uzzināt Dieva patiesību?

a) Daļēji no Bībeles, daļēji paši ar savu domāšanu
b) Tieši no Svētā Gara, nelasot Bībeli
c) Tikai no Bībeles
d) No mācītājiem un priesteriem

6. Nosauc kādas no gara dāvanām, kuras tika dotas 1.gadsimtā.

7. Kad tās tika atņemtas? Vai ir iespējams tās iegūt arī tagad?

8. Kā Svētais Gars var darboties mūsu dzīvē šodien?


                                       Dieva Eksistence