Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      3: Nodaļa : Jautājumi    
 
Bībeles Pamati

Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

1. Kuri no Dieva apsolījumiem vēsta par nepārtrauktu cīņu starp grēku un patiesību :
1) apsolījumi Noasam
2) apsolījumi Edenē
3) apsolījumi Dāvidam
4) apsolījumi Abraāmam.

2. Kuri no minētajiem apgalvojumiem ir patiesi attiecībā uz apsolījumiem Edenē?
a) čūskas sēkla ir Lucifers
b) Kristus un taisnei ir sievietes sēkla
c) Kristus uz laiku ievainoja čūskas sēklu
d) sievietes sēkla tika ievainota caur Kristus nāvi.

3. Kur mūžīgi dzīvos Abraāma dzimums?
a) debesīs
b) Jeruzalemē
c) uz zemes
d) daži uz zemes, daži Debesīs.

4. Kas no tālāk minētā apsolīts Dāvidam?
a) ka viņa pēcnācējs valdīs mūžīgi
b) ka viņa " sēklai" būs Valstība Debesīs
c) ka sēkla būs Dieva dēls
d) ka viņa dzimums, Jēzus, dzīvos debesīs līdz savai piedzimšanai uz zemes.

5. Kā mēs varam kļūt Abraāma dzimums?

6. Vai zeme tiks iznīcināta uz visiem laikiem?

7. Kā Dieva apsolījumus apstiprina Jūsu atbilde uz 6. jautājumu?

8.Izskaidrojiet apsolījumu Edenē, part kuru stāsta 1.Moz. 3:15.

                                       Dieva Eksistence