Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
    4 Nodaļa : Jautājumi   
 
Bībeles Pamati

Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007


1. Kas notiek pēc nāves?
a) Dvēsele ceļo uz Debesīm.
b) Mēs atrodamies bezapziņas stāvoklī.
c) Dvēsele uzturas kautkur līdz tiesai.
d) Grēcinieki nokļūst ellē bet taisnīgie Debesīs.

2. Kas ir dvēsele?
a) Nemirstīga daļiņa mūsos.
b) Tā nozīmē '' ķermenis personība radījums.''
c) Tā ir tas pats kas Gars.
d) Tā ir kas tāds kas pēc nāves dodas uz Debesīm vai elli.

3. Ko izsaka cilvēka būtība?

4. Īsi aprakstiet cilvēka būtību.

5. Miniet divus pantus no Bībeles kas apstiprina ka nāve ir bezapziņas stāvoklis.

6. Ko jūs zinat par tiesas vietu kurā Kristus paziņos spriedumu.

7. Kas augšāmcelsies un tiks tiesāts?

8. Kas ir elle?

9. Kas ir '' mūžīgā uguns'' ?


                                       Dieva Eksistence