Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
    5.Nodaļa: Jautājumi     
 
Bībeles Pamati

Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

1. Kad tiks atjaunota Dieva Valstība?
a) viņa jau sen ir atjaunota.
b) kad atgrizīsies Kristus.
c) Vasarsvētku dienā pirmajā gs.
d) ticīgo sirdīs, kad viņi sevi ziedo ticībai.

2. Vai Dieva Valstība ir eksistījusi pagātnē? Ja jā, tad kādā veidā?

3. Kad tā beidza eksistēt?

4. Kas ir tūkstošgadu Valstība?
a) labestības jūtas mūsu sirdīs.
b) ticīgo valdīšana debesīs 1000 gadus.
c) sātana valdīšana uz zemes 1000 gadus.
d) Dieva Valstības pirmā tūkstošgade uz zemes.

5. Kāda būs Valstība?

6. Ko darīs pašreizējie ticīgie tūkstošgadu Valstībā?
a) valdīs pār mirstīgajiem.
b) valdīs debesīs.
c) mēs nezinām.
d) dzīvos uz citas planētas.

7. Vēstījums par Dieva Valstību tika sludināts:
a) tikai Jaunajā Derībā.
b) to sludināja tikai Jēzus un apustuļi.
c) kā Vecajā, tā arī Jaunajā Derībā.
d) tikai Vecajā Derībā.

 


                                       Dieva Eksistence