Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

         Atkāpe 8:     

Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi   

 
Bībeles Pamati
Pamatojoties uz šo citātu ir bijuši strīdi par to, ka ikviens, kurš tic, saņems brīnumainas dāvanas. Tomēr tiek apgalvots pārāk daudz – “tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. (Mk16:18). Tas nav apsolījums par to, kas teorētiski varētu notikt, ja vien ticīgajam būtu pietiekoši daudz ticības; tie bija apsolījumi, ko ticīgie noteikti varētu izdarīt, ja viņiem būtu pietiekami ticības. Ja vien šāda mēroga brīnumi netiek skaidri nodemonstrēti, tad šim apsolījums neattiecas uz mums mūsdienās. Jūs varat atsaukt atmiņā kā Pāvils varēja turēt indīgu čūsku un netapt sakosts (Ap.d.28:3-7), lai apliecinātu to, ka viņa sludināšana nāk no Dieva.

Visu harizmātisko kristiešu, kuri apgalvo, ka viņiem esot dotas gara dāvanas pēdējo 100 gadu laikā, vidū nav bijis neviena patiesa pierādījuma tam, ka šādas dāvanas patiesi eksistē. Ja vien katrs ticīgais varētu un arī rādītu tāda mēroga zīmes, šis apsolījums attiektos uz mūsdienām. Tas mums ļauj secināt to pašu, ko jau atradām Bībeles mācībā par Garu: šīs brīnišķās dāvanas piemita tikai agrīnajiem kristiešiem pirmajā gadsimtā, bet tās tika atņemtas pēc tam, kad Jaunās Derības raksti tika pilnībā pabeigti.

Pēdējais pants Marka 16 uzvedina uz domām, ka “brīnumi”, kas sekoja tiem, kas ticēja bija domāti noteiktam mērķim – apstiprināt Evaņģēlija runāto vārdu: “Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm” (Mk.16:17,20). Kad runātais vārds tika pilnībā pierakstīts, vairs nebija nepieciešams, lai ticīgos pavadītu brīnumainas zīmes.

P.s. Apgalvojumi par gara dāvanu esamību ir tik plaši sastopami, ka 1989. gadā notika atklātas debates starp harizmātisko kristiešu mācītāju Džonu Liliekas un diviem kristodelfiešiem - Džonu Allfree kungu un šī raksta autoru. Debašu priekšlikums bija: Vai šodien ir iespējama brīnumainu Svētā gara dāvanu esamība?” Ielūgumi tika izsūtīti baznīcām visā Apvienotajā Karalistē, kā rezultātā auditorija pārsniedza 1 000. Varam pieņemt, ka tika demonstrēti labākie pierādījumi gara dāvanu iespējamībai mūsdienās. Šī pasākuma materiālu kopija ir pieejama: PO Box 3034 South Croydon Surrey CR2 0ZA England (Angļu valodā)


                                       Dieva Eksistence