Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
    1 Nodaļa : Jautājumi   
 
Bībeles Pamati

Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007


1. Kas vislabāk palīdzēs attīstīt mūsu ticību Dievam?
a) baznīcas apmeklēšana
b) Dievbijīgas Bībeles studijas
c) sarunas ar kristiešiem
d) lūkošanās uz dabu

2. Kurš no sekojošiem apgalvojumiem viskorektāk definē Dievu?
a) tikai ideja mūsu prātā
b) Gara plūsma atmosfērā
c) Dieva nav
d) reāla, materiāla persona

3. Dievs ir
a) vienība
b) trīsvienība
c) Daudzi dievi vienā
d) Nav iespējams to definēt

4. Ko nozīmē Dieva Vārds “Jahve Elonim”?
a) Tas, kurš būs
b) Tas, kurš atklāsies grupā vareno
c) Varenais
d) Stiprais

5. Ko nozīmē vārds ‘eņģelis’?
a) cilvēkam līdzīgais
b) ar spārniem
c) Vēstnesis
d) palīgs

6. Vai eņģeļi var grēkot?
7. Kas jūs visvairāk pārliecina par Dieva eksistenci?                                       Dieva Eksistence