Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
    2.5:Bībele kā vienīgā autoritāte   
 
Bībeles Pamati
Līdz šim mēs esam apskatījuši to, ka Dieva gars norāda uz Viņa prātu un nolūku, kā arī uz spēku ar kuru Viņš liek visam darboties. Mēs esam uzsvēruši, ka šis gars ir mums skaidri atklāts Dieva Vārdā. Modernās kristietības daudzās problēmas radušās drausmīgā šī fakta novērtēšanas trūkuma rezultātā. Tā kā ir grūti noticēt, ka tik liels spēks ir ietverts tikai vienā grāmatā, kuras atsevišķas nodaļas mums ir grūti saprotamas, ir kārdinājums uzskatīt, ka ir vēl kādas citas Dieva atklāsmes iespējas ārpus Bībeles. Tā kā cilvēka pamatā sabojātā daba (Jer.17:19) atrod tīro Dieva Vārda patiesību par grūti sagremojamu, daudzi ir no tā atteikušies, apgalvojot ka ir arī citi atklāsmes veidi, kuras ir daudz vilinošākas dabiskajam prātam. Šeit arī daži piemēri:

Reliģija Cits atklāsmes veids Cilvēciskās priekšrocības/atklāsmes pievilcība
Jehovas liecinieki Sargtorņa organizācijas publikācijas, kas tiek uzskatītas kā iedves-motas. Neprasa personīgu piepūli domājot par Bībeles pareizu skaidrojumu; tiek dota atbilde uz visu.
Romas katoļi Pāvesta paziņojumi un priesteru viedoklis, kuru viņi uzskata par Dieva prāta patiesu atspoguļo-jumu. Nav vajadzības personiskai Bībeles lasīšanai – pagātnē katolisms to neveicināja un pat aizliedza
Mormoņi Mormoņu grāmata Izslēdz vajadzību ticēt Bībeles doktrīnām, kuras grūti izprast – mormoņu Bībele piedāvā universālas pestīšanas iespēju, kamēr Bībele saka, ka ir daudz cilvēku, kuri dzīvo un mirst bez cerības, jo nav tikuši aicināti iepazīt Evaņģēliju.
Harizmātiskā kristietība ‘Iekšējā gaisma’, kas tiek uzskatīta par Svēto Garu Viņi tic, ka viss, ko viņi jūt kā labu, tāds arī ir, Dieva gars tos vada un iedvesmo dažādos veidos, nesaistīti ar Bībeli.


Tas viss vēlreiz pasvītro vajadzību pašos pamatos pieņemt Bībeli kā Dieva vārdu, un tās lappusēs meklēt patieso vēsti. Jautājums “Viena Bībele, daudz baznīcu – kāpēc?” tiek pilnībā atbildēts, novērtējot cik lielā mērā un līdz kādai pakāpei katra no baznīcām ir apgalvojusi, ka tai piemīt kāda cita Dieva gara atklāsmes, t.i. Viņa gribas, doktrīnas un domāšanas iespēja ārpus Bībeles.

Ja vēlaties atrast vienupatiesu baznīcu, vienu patiesu ticību un vienu patiesu kristību (Ef.4:4-6), tad pār jums jānāk skaļam un skaidram aicinājumam - “Atpakaļ pie Bībeles!”


                                       Dieva Eksistence