Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

      4.7: Apbalvošanas vieta :

Debesis vai Zeme?     

 
Bībeles Pamati

Visiem, kuri vēl domā, ka apsolītā apbalvojuma vieta un Dieva Valstība būs debesis nevis zeme, nepieciešams izskaidrot sekojošus momentus:
- Savā lūgšanā ticīgie lūdz par Dieva Valstību (t.i.,viņi lūdz par Kristus atnākšanu), kad Dieva prāts būs piepildījies uz zemes tāpat, kā tas patreiz ir debesīs (Mat. 6:10). Mēs tāpēc lūdzam, lai Dieva Valstība nāktu virs zemes. Skumji, ka tūkstošiem cilvēku nedomājot izsaka lūgšanu vārdus; būdami pārliecināti, ka Dieva Valstība jau nodibināta debesīs, un zeme tiks iznīcināta.
- ''Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi'' (Mat.5:5), - šeit netiek teikts, ka viņu dvēseles ceļos uz debesīm. Tas attiecas uz 37 psalmu, kas viscaur veltīts tam, ka pēdējā balva taisnīgajiem būs uz zemes. Tieši tai vietā, kur grēciniekiem bija viņu īslaicīgis pārākums, taisnīgie saņems mūžīgo dzīvi kā kompensāciju un uz mūžīgiem laikiem iemantos to pašu zemi, kuru pārvaldīja grēcinieki.
''Bet lēnprātīgie iemantos zemi ... Tā kunga svētītie iemantos zemi ... Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi'' (Ps.37:11,22,29). Dzīvot uz zemes (apsolītās zemes) mūžīgi, nozīmē, ka nav iespējama mūžīgā dzīve debesīs.
- Par Dāvidu - ''tas ir nomiris un aprakts ... Dāvids nav uzkāpis debesīs,'' (Ap.d. 2:29,34). Pēteris skaidroja, ka tā vietā Viņš licis cerību uz augšāmcelšanos no mirušiem, kad Kristus atgriezīsies (Ap.d. 2:22-36).
- Zeme ir kā arēna, Dieva darbam ar cilvēci: ''Debesu debesis pieder tam Kungam, bet zemi Viņš deva cilcēku bērniem ''(Ps. 115:16).
- Jāņa Atklāsmes grāmatas 5.nodaļas 10. pantā lasām, ka taisnīgie runās, kad viņiem būs jāstāv tiesas priekšā, lai atbildētu: ''Un tu (Kristus) esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi.'' Šis atgādinājums par valdīšanu Dieva valstībā virs zemes nozīmīgi atšķiras no miglainās idejas, ka mēs nodosimies ''aizmirstībai"' kaut kur debesīs.
- Daniēla izteiktie pravietojumi 2. un 7.nodaļā, stāsta par politiskās varas atmiršanu, to tāpat nomainīs Dieva Valstība Kristus atgriešanās laikā.
- Valstība būs ''pār visām valstīm apakš debesīm'' un ''piepildīja visu zemi'' (Dan. 7:27; 2:35). Šī mūžīgā Valstība ''apakš debesīm'' tiks dota ''Visaugstākā svēto tautai'' (Dan. 7:27); viņu balva tātad būs mūžīga dzīve Valstībā un tā atradīsies uz zemes - zem debesīm.


                                       Dieva Eksistence