Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  10 Nodaļa: Jautājumi 

 
Bībeles Pamati


Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

10 Nodaļa: Jautājumi

 

1.      Vai bez kristības mēs varam tikt glābti?

2.      Ko nozīmē vārds “kristība”?

a)      sevis veltīšanu,

b)      apšļakstīšanu ar ūdeni,

c)      ticību,

d)      iegremdēšanu ūdenī.

 

3.      Kā kristības nozīme ir skaidrota Vēstulē romiešiem 6:3-5?

4.      Kad mums jāpieņem kristība?

a)      pēc patiesas evaņģēlija mācības apgūšanas un grēku nožēlas,

b)      kad vēl esam mazi bērni,

c)      kad sākam interesēties par Bībeli,

d)      vēloties pievienoties kādai baznīcas draudzei.

 

5.      Kā vārdā topam kristīti?

a)      tās baznīcas, kurā mēs tiekam kristīti,

b)      Dieva Vārdā,

c)      Kristus vārdā,

d)      Svētā Gara vārdā.

 

6.      Kas notiek pēc kristības?

a)      kļūstam par daļu no Ābrahāma dzimuma,

b)      mēs nekad vairs negrēkojam,

c)      mēs ar garantiju tiekam glābti uz visiem laikiem,

d)      mūsu grēki ir piedoti.

 

7.      Vai kristība vien spēj mūs glābt?

8.      Vai pēc kristības iegūstam Svētā Gara brīnumdarītāja spēju dāvanas?