Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  7 Nodaļa : Jautājumi 

 
Bībeles Pamati


7 Nodaļa : Jautājumi

Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007 

1.      Miniet divus pravietojumus par Jēzu no Vecās Derības.

 

2.      Vai Jēzus fiziski eksistēja līdz savai piedzimšanai?

 

3.      Kādā nozīmē var pareizi saprast Jēzus eksistenci līdz piedzimšanai?

a)      viņš bija kā eņģelis,

b)      kā trīsvienības daļa,

c)      kā gars,

d)      viņš bija tikai Dieva nodomā un plānā.

 

4.      Kuri no sekojošiem apgalvojumiem ir patiesi attiecībā uz Mariju?

a)      viņa bija nevainojama, bezgrēcīga sieviete,

b)      viņa bija parasta sieviete,

c)      viņa ieņēma Jēzu no Svētā Gara,

d)      tagad viņa pieņem mūsu lūgšanas un nodod tās Jēzum.

 

5.      Vai Jēzus radīja pasauli?

 

6.      Kā Jūs saprotat Jāņa evaņģēlija 1. nod. 1. pantu “Iesākumā bija Vārds?” Ko šis “Vārds” neapzīmē?

 

7.      Kāpēc, pēc jūsu domām, ir svarīgi būt pārliecinātam jautājumā par to, vai Jēzus fiziski ir eksistējis līdz savai piedzimšanai?