Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

English For Beginners: A revision course for people with a passive knowledge of English

Lesson 1: "Hi, how are you?" Page 1 Page 2 Video

Lesson 2: "He's my son" Page 1 Page 2

Lesson 3: "What's the time?" Page 1 Page 2

Lesson 4: "What do you usually have for lunch?" Page 1 Page 2

Lesson 5: "The plates are in the kitchen" Page 1 Page 2

Lesson 6: "Go straight on" Page 1 Page 2

Lesson 7: "I get the bus to work" Page 1 Page 2

Lesson 8: "I can't play tennis" Page 1 Page 2 Page 3

Lesson 9: "We're going to celebrate!" Page 1 Page 2

 

 
 

Bībeles Pamati - Šās rokasgrāmatas mērķis ir praktiki analizēt Svētos Rakstus noteiktā secībā.

Katram cilvēkam, kurš ir sācis ticēt Dieva esamībai un atzinis, ka Bībele ir Dieva atklāsme cilvēkiem, ir nepieciešams nopietni studēt Svēto Rakstu pamatus.

 
 
 
 
 
 
   
 

Uz Bībeles Pamatiem - ROKASGRĀMATA GARĪGAI IZAUGSMEI

PĒDĒJĀS DIENAS

Dzīve un alkaholisms