Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

Bībeles Pamati

 
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!

 

1 Daļa: Sludina Evanģēliju Par Dieva Valstību
 

1 Nodaļa: Dievs
Ievads | Dieva eksistence | Dieva personība | Dieva Vārds un Raksturs | Eņģeļi |
Atkāpes: “Dievs Ir Gars” | Dieva Vārda Lietošana | Dieva manifestācija | 1 Nodaļa Jautājumi

info@carelinks.net
 
  2 Nodaļa: Dieva Gars
  Dieva Gars: definīcija | Atklāsme | Svēta Gara Dāvanas | Dāvanu anulēšana | Bībele kā vienīgā autoritāte |
Atkāpes: Vai Svētais Gars is persona? | Personifikācijas princips | Kalvinisms | Mums saņemsim Svēta Gara dāvanas | Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi | 2 Nodaļa Jautājumi
   
  3 Nodaļa: Dieva Apsolījumi
  Dieva apsolījumi: Ievads | Apsolījumi Edenē | Apsolījumi Abraāmam | Apsolījumi Dāvidam |
Atkāpes: Debess un zemes iznīcināšana | "Britu Israēlisma" tendence | 3 Nodaļa Jautājumi
   
  4 Nodaļa: Dievs un Nāve
  Cilvēka būtība | Dvēsele | Cilvēka gars | Nāve ir bezapziņas stāvoklis | Augšāmcelšanās | Tiesa | Apbalvošanas vieta: Debesis vai Zeme? | Atbildība Dieva priekšā | Elle |
Atkāpes: Šķīstītava | Gars un iemiesošanās | Mūsu augšāmcelšanās būtība | Debesbraukšana | 4 Nodaļa Jautājumi
   
  5 Nodaļa: Dieva Valstība
 

Dieva Vastības Jēdziens | Pašlaik Dieva Vastība Nepastāv | Dieva Vastība Pagātnē | Dieva Valstība Nākotnē | Kristus Valdības Tūkstošgade |
Atkāpes: Valstības Burtiskums | Īsas ziņas par Izraēlas vēsturi no Abrahāma līdz Mozum | 5 Nodaļa Jautājumi |

   
  6 Nodaļa: Dievs Un Grēks
 

Dievs Un Grēks | Velns Un Sātans | Dēmoni
Atkāpes: Buršana (Vādošana) | Kas Notika Èdenē? | Lucifers | Jēzus Kārdināšana | Karš Debesīs | 6 Nodaļa Jautājumi |

2 Daļa: “...tiem sludināja evaņģēliju par...Jēzus Kristus vārdu...” (Apustuļu darbi 8:12)
   
  7 Nodaļa: JĒZUS IZCELŠANĀS
 

Vecās Derības Pravietojums Par Jēzu | Dzimšana No Jaunavas | Kristus Vieta Dieva Plānā | “Iesākumā Bija Vārds” (Jāņa Ev. 1:1-3) |
Atkāpes: Jēzus vēsture | “Es esmu no debesīm nonācis” | Vai Jēzus radīja Zemi? | “Pirms Ābrahāms tapa, es esmu”. (Jāņa ev. 8:58) | Melchisedek | 7 Nodaļa : Jautājumi |

   
  8 Nodaļa: JÈZUS DABA
 

Jēzus Daba: Ievads | Starpìba Starp Dievu Un Jēzu | Jēzus Daba | Jēzus Cilvēciskums | Dieva Radniecìba Ar Jēzu |
Atkāpes: Dieva Attēls | 8 Nodaļa : Jautājumi |

   
  9 Nodaļa: JÈZUS DARBI
 

Jēzus Uzvara | Jēzus Asinis | Upura Pienešana Par Sevi Un Mums | | | Jēzus Kā Músu Pārstāvis | Jēzus Un Mozus Likums | Sestdiena
Atkāpes: Krustā Piesišana | Vai Patiešām Kristus Piedzima 25. Decembrì ? | 9 Nodaļa : Jautājumi |

   
  10 Nodaļa: KRISTĪBA JĒZUS VĀRDĀ
 

Kristība kā vitāli svarīga nepieciešamība | Kā mums jātiek kristītiem? | Kristības nozīme | Kristība un atpestīšana |
Atkāpes: Otrreizēja kristība | Nepieciešamo zināšanu līmenis līdz kristībai | Ļaundaris pie krusta | Ieskats kristības rituālā | 10 Nodaļa : Jautājumi |

   
  11 Nodaļa: DZĪVE KRISTŪ
 

Ievads | Svētums | SPÈKA PIELIETOŠANA | Politika | PASAULES IZPRIECAS | BĪBELES STUDĒŠANA | LŪGŠANA | | SLUDINĀŠANA | EKLESIJAS DZĪVE | MAIZES LAUŠANA | Laulība | Sadraudzība | 11 Nodaļa : Jautājumi |

  Ticības pamati